Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Kansen door goed onderwijs

Overzicht
Kansen door goed onderwijs

Goed en toegankelijk onderwijs is de sleutel tot gelijke kansen voor iedereen en optimale persoonlijke ontwikkeling. Onderwijs helpt mensen hun kracht te vinden. D66 heeft daarom de afgelopen jaren flink ingezet op verbeteringen via samenwerking en innovatie in en rondom het onderwijs. Mede hierdoor heeft de gemeente geen zwakke scholen meer. Bovendien, Groningen is dé onderwijsstad van Noord-Nederland. Hier werken meer dan 100.000 mensen elke dag weer aan het ontwikkelen van hun talenten. Meer dan de helft van de inwoners is direct of indirect betrokken bij het onderwijs. Niet alleen de stad, de hele gemeente bruist van het talent.

 

Wat hebben we bereikt?

 
 • Sinds 2016 kent onze gemeente geen zwakke scholen meer
 • We sloten het Onderwijspact: een unieke samenwerking tussen een groot aantal onderwijsinstellingen in de gemeente, niet alleen op hoog bestuurlijk niveau maar veel breder
 • Extra middelen om taal- en ontwikkelachterstanden aan te pakken, bijvoorbeeld het ‘Success for All’-programma om taalachterstanden weg te werken
 • Een impuls aan programmeerlessen op basisscholen via het project ‘Programmeren in de Klas’
 • Diverse succesvolle ‘Onderwijsateliers’

 

 

Samen werken aan de toekomst

 
 • Werk aan een verdere verduurzaming van scholen door schoolgebouwen energieneutraal te maken
 • Gebruik het duurzame karakter van het schoolgebouw als middel om leerlingen meer te leren over klimaat, innovatie en duurzaamheid
 • Geef de succesvolle innovatieateliers een structureel karakter
 

Gelijke onderwijskansen

 
 • Voorkom dat kinderen met een achterstand aan de basisschool beginnen
 • Breid stap voor stap het vroeg- en voorschoolse onderwijs flink uit van zes naar minimaal zestien uur per week voor alle kinderen
 • Open kinderopvanginstellingen die alle kinderen vanaf twee jaar (en op termijn vanaf zes maanden) toegang bieden en waar hun ontwikkeling wordt gestimuleerd
 • Zorg dat deze instellingen inclusief zijn, zodat alle kinderen er terecht kunnen, ongeacht of hun ouders wel of niet werken
 • Breid in overleg met de onderwijspartners de huidige maatregelen om schooluitval te voorkomen verder uit
 

Een sterke medezeggenschap en goede fysieke randvoorwaarden

 
 • Geef medezeggenschapsraden instemmingsrecht op de begroting van de onderwijsinstellingen (budgetrecht)
 • Neem de democratische controle door ouders mee als criterium bij subsidieverstrekking en samenwerking
 • Versnel de renovatie en vervanging van verouderde schoolgebouwen
 • Zorg ervoor dat elke school een groen en beweegvriendelijk schoolplein én gebouw heeft dat uitnodigt tot dagelijks fysiek actief spelen
 • Hanteer bij de bouw van nieuwe schoolgebouwen en bij de inrichting van de ruimte eromheen de pedagogisch-didactische visie van de school als leidend uitgangspunt
 • Blijf investeren in een verkeersveilige omgeving van scholen
 

Vensterschool 3.0: kansen creëren voor ontwikkeling van ieders talent

 
 • Realiseer de Vensterschool 3.0: het kloppend hart van de wijk of het dorp, waar onderwijs, zorg, welzijn, kunst, cultuur, sport en kinderopvang integraal onderdeel zijn van één concept naar Scandinavisch voorbeeld
 • Voer de verlengde schooldag in als kernonderdeel van de Vensterschool 3.0 en biedt van 8.30 tot 18.00uur onderwijs en allerlei extra kansen om talenten te ontwikkelen in en om de school
 • Breid de Vensterschool 3.0 uit met toegankelijke hoogwaardige kinderopvang en pedagogische coaching, huiswerkbegeleiding, bijles, uitbreiding van vroeg- en voorschools onderwijs, kunst, cultuur en sport en bewegen, specifiek gericht op kinderen die nog niet participeren
 • Leg de regie van de Vensterschool nog meer bij de wijk- en dorpsbewoners zelf. De bewoners weten als geen ander waar de werkelijke behoefte en uitdagingen liggen
 

Gemeente van ondernemend talent

 
 • Versterk het startup- en innovatieklimaat door nog meer in te zetten op de verbinding van beroepsonderwijs en bedrijfsleven
 • Ontwikkel samen met ROC’s, ondernemers en andere partijen, meer en nieuwe meester-gezeltrajecten, zodat jongeren die minder goed leren in een schoolse setting, een eigentijds beroep leren in een ondernemende praktijk
 • Zet Groningen meer in de markt als het centrum voor leven lang leren en leiderschapsontwikkeling
 

Groningen als bruisende en internationale studentenstad

 
 • Zorg voor adequate gemeentelijke dienstverlening die past bij het steeds internationalere karakter van de gemeente
 • Realiseer voldoende en toegankelijke huisvesting voor internationale en Nederlandse studenten
 • Realiseer studentenwoningen op en nabij de Zernike Campus voor (internationale) studenten die daar wensen te wonen
 

 

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Samen maken we Groningen