Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Ruim baan voor sport en bewegen

Overzicht
Ruim baan voor sport en bewegen

Voldoende sporten en bewegen draagt bij aan het welzijn van iedereen. Sport maakt in meerdere opzichten weerbaar en draagt bij aan een gezonde en vitale bevolking. Sport is ook een prachtig verbindend en inspirerend element in onze gemeente. Investeren in sport en bewegen is een investering in onze gemeenschap. Daarom wil D66 de komende jaren nog meer mensen in beweging krijgen op de manier die bij hen past. Dat kan via sportverenigingen of door samen te werken met sportbedrijven, zoals fitnesscentra en zelfstandige bootcamp- en looptrainers. Ook kan de gemeente meedoen aan het faciliteren van sporten die mensen zelf organiseren.

 

Wat hebben we bereikt?

 
 • Voor het eerst in zeventig jaar was er een coalitieakkoord met specifieke aandacht (een volledig hoofdstuk) voor sport en bewegen
 • Er zijn middelen vrijgemaakt om het tweede uur gym in aandachtswijken door een vakdocent te kunnen laten verzorgen
 • Er wordt na een succesvolle D66-motie, een mountainbikeroute gerealiseerd
 • Meer dan honderd potentiële vrijwilligers die thuis zaten, werden door de vrijwilligersmakelaar van de ‘Verenigbare Club’ – een sociale onderneming – succesvol gematched met een vacature bij een sportvereniging
 • Er werd twee miljoen extra geïnvesteerd in uitbreiding van sportaccommodaties en er wordt een nieuwe sporthal in het Europapark gebouwd.
 • Er werden ‘Urban Gyms’ (outdoor fitness accommodaties) gerealiseerd aan de Vrydemalaan, in Laanhuizen, in het Diamantpark, en aan de Oosterhaven

 

De hele gemeente in beweging

 
 • Ontwikkel één online plek voor wie wil sporten: een gratis ‘Groninger Sport-App’ waarin alle sportmogelijkheden, binnen en buiten verenigingsverband, inclusief sportondernemingen, eenvoudig te vinden is
 • Integreer in deze app de beschikbaarheid van accommodaties (zoals nu via sport050) en sportconcepten zoals de Sportpas en de Sportladder
 • Focus in het sportstimuleringsbeleid nog meer op de inactieve groepen en op (leefstijl)programma’s die daadwerkelijk leiden tot activering van deze mensen
 • Vraag sportbedrijven maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen door deel te nemen aan de Stadjerspas, waardoor het aantal en type sportaanbieders waarvoor de Stadjerspas korting geeft, kan toenemen
 

Een goede start voor de jeugd

 
 • Realiseer samen met de schoolbesturen dat alle basisschoolleerlingen in onze gemeente minimaal twee keer per week Bewegingsonderwijs van een vakleerkracht krijgen
 • Realiseer op termijn, middels cofinanciering met de rijksoverheid, in aandachtswijken drie uur gym door vakleerkrachten
 • Ondersteun scholen en sportverenigingen die initiatieven ondernemen tot de invoering van de verlengde schooldag met sport als belangrijk onderdeel
 

Toekomstbestendige sportverenigingen

 
 • Start een fonds voor deskundigheidsbevordering van sportbestuurders, onder andere op het gebied van het (financieel) versterken en toekomstbestendig maken van sportverenigingen
 • Help sportverenigingen om een inclusief en veilig klimaat te creëren voor alle leden
 • Beloon sportverenigingen die maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen door actief de samenwerking op te zoeken met maatschappelijke partners in wijken en dorpen
 • Schaf de kunstgrasvelden vanwege de mogelijke ecologische effecten gefaseerd af en ga actief op zoek naar gezonde alternatieven
 • Breid het ‘gelijke speelveldbeleid’ ten aanzien van sportaccommodaties uit in de gehele gemeente en maak samen met alle sportverenigingen gelijkwaardige en transparante afspraken over de rekening en het risico van eigenaarschap van sportaccommodaties
 

Een beweegvriendelijke openbare ruimte

 
 • Maak nog meer fietsroutes aantrekkelijker en veiliger
 • Weer scooters zo veel mogelijk van de fietspaden
 • Doe nog meer om de openbare ruimte sport- en beweegvriendelijk maken, bijvoorbeeld door de aanleg van trailrunning- en MTB-tracks, wandel- en hardlooproutes en fietspaden die ook geschikt zijn voor wielrenners, skaters en boarders
 • Investeer volop in sportvriendelijke openbare ruimte zodat eenieder op een voor hem of haar geschikt moment, zelf of met anderen, kan sporten
 

Elke sporter telt mee

 
 • Laat in gesprekken over sportbeleid met alle sporters en sportaanbieders ook de stem horen van de ‘vrije (ongeorganiseerde) sporter’
 • Verwijder onnodige barrières en regels voor (sociale) sportondernemers, ZZP-ers en sportaanbieders die niet commercieel zijn georganiseerd, zoals stichtingen
 • Geef deze aanbieders zoveel mogelijk een gelijkwaardige positie ten opzichte van sportverenigingen wat betreft mogelijkheden en beperkingen en hun rol in het in beweging zetten van mensen
 • Ondersteun sportverenigingen die openstaan voor de veranderende sportbehoefte die onder andere vraagt om een divers en flexibeler sportaanbod
 

Gemeente van topsporttalent

 
 • Stel samen met de provincie en onderwijsinstellingen een sporttalent-coördinator aan die zorgt voor afstemming tussen de inspanningen van sportorganisaties, onderwijsinstellingen en de gemeente
 • Adopteer met de grote onderwijsinstellingen in het hoger onderwijs en het mbo vier Regionale Trainingscentra en maak gebruik van elkaars expertise en accommodaties
 • Vorm Martiniplaza om tot het hart van de Groningse indoor topsport voor topclubs zoals Donar: de Martini Topsport Arena
 • Realiseer een ‘Top-trainingshal’ in Martiniplaza, waar Groningse topsporttalenten samen kunnen trainen en kennis van topcoaches van verschillende sporten samenkomt
 

Sportevenementen

 
 • Zorg ervoor dat Groningen om de twee jaar een groot internationaal topsportevenement met internationale uitstraling en media-aandacht welkom kan heten
 • Ondersteun de ambitie voor het WK Wielrennen in Groningen en Drenthe
 • Werk samen met organisatoren van sportevenementen om tot een helder plan te komen met extra activiteiten voor verschillende doelgroepen
 • Nodig ‘urban- sportevenementen’ uit die passen bij het grootstedelijke karakter van de stad, zoals een groot skate- of boulder-evenement met de Martinitoren op de achtergrond
 • Geef ruimte aan outdoor-sportevenementen die passen bij het groene karakter van de natuur in de gemeente, zoals trailrunning- en mountainbike-events

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Samen maken we Groningen