Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Samenleven in vrijheid en veiligheid

Overzicht
Samenleven in vrijheid en veiligheid

In Groningen moet iedereen kunnen leven in vrijheid. Leven in vrijheid kan alleen in een veilige omgeving. Zo zijn vrijheid en veiligheid twee zijden van dezelfde medaille. Groningen is al een heel veilige gemeente, maar het kan altijd beter. Om die verbetering te bereiken wil D66 voorkomen waar dat mogelijk is, en handhaving waar dat noodzakelijk is. Hiervoor is het van belang dat beleid effectief en doelgericht is. D66 wil een gemeente van, door en voor iedereen. Een gemeente waar iedereen de vrijheid en veiligheid heeft zichzelf te zijn.

 

Wat hebben we bereikt?

 
 • Groningen is Shelter City: een veilige plek voor buitenlandse mensenrechtenactivisten om op adem te komen en hun ervaringen te delen
 • Groningen kent een realistisch prostitutiebeleid waarin ingezet wordt op het bestrijden van misstanden en het versterken van de positie van sekswerkers, bijvoorbeeld door intakegesprekken zonder registratie van persoonlijke gegevens
 • Groningen voert een actieve lobby voor het legaliseren van wietteelt
 • De gemeente is terughoudend met cameratoezicht. Het gebeurt alleen wanneer echt noodzakelijk en altijd in combinatie met andere maatregelen
 • In Groningen is de inzet van preventief fouilleren voorkomen
 

Gedeelde verantwoordelijkheid en handhaving

 
 • Zet wijkavonden in voor het verzamelen van informatie over onveilige situaties in wijken
 • Breng bestaande meldpunten breder onder de aandacht om de zorgen van inwoners in kaart te kunnen brengen
 • Onderzoek de inrichting van meldpunten voor radicalisering, straat- en seksuele intimidatie
 

Veilig met respect voor privacy

 
 • Schrap preventief fouilleren uit het bevoegdheidspakket van de burgemeester
 • Gebruik cameratoezicht en bodycams met terughoudendheid, altijd combinatie met andere middelen en in samenspraak met de gemeente
 • Zorg ervoor dat bestaande regelgeving voor de opslag van persoonlijke data ook geldt voor data afkomstig van bodycams
 

Houd oog voor het grotere geheel

 
 • Houd in het kader van overlast of criminele activiteiten gesloten woningen beschikbaar voor sociale huur
 • Weeg familiaire en persoonlijke omstandigheden zwaarder mee bij het sluiten van woningen
 

Maak sekswerkers baas over eigen business

 
 • Bied sekswerkers in samenwerking met maatschappelijke organisaties uitstapprogramma’s aan
 • Onderzoek de mogelijkheid van het faciliteren van een corporatie voor en door sekswerkers
 

Durf het wietexperiment aan

 
 • Streef naar een actieve rol binnen landelijke wietwetgevingsexperimenten ter legalisering
 

Veilig genieten van vuurwerk

 

Elk jaar vinden er nog steeds veel vuurwerkongevallen plaats rond Oudejaarsavond. Daarnaast is er veel overlast van vuurwerk. D66 vindt dat iedereen, zowel mens als dier, een gezellige jaarwisseling moet kunnen vieren. Daarom willen wij dat de gemeente centrale en veilige vuurwerkshows gaat faciliteren. Vuurwerkvrije zones zijn een beproefde methode om ervoor te zorgen dat iedereen van de jaarwisseling kan genieten. D66 wil deze vuurwerkvrije zones op grotere schaal toepassen.

Wat wil D66 concreet?

 • Breid het aantal vuurwerkvrije zones uit om overlast en het aantal vuurwerkgerelateerde ongevallen terug te dringen
 

Vrij om te zijn wie je wil zijn

 

In Groningen is iedereen gelijkwaardig en moet iedereen zich thuis kunnen voelen. Discriminatie tast deze gastvrijheid aan, maar komt helaas hier nog steeds voor. Er is daarom meer nodig dan het Meldpunt Discriminatie. Laat de gemeente het goede voorbeeld geven als het gaat om diversiteit. D66 vindt het ook belangrijk dat inwoners zich kunnen uitspreken. Daarom biedt de gemeente op initiatief van Shelter City buitenlandse mensenrechtenactivisten de kans om op adem te komen. Verder mag het demonstratierecht niet zomaar ingeperkt worden.

Wat wil D66 concreet?

 • Voorkom onnodige sekseregistratie
 • Blijf diversiteit als integraal thema van het gemeentebeleid behandelen
 • Zet het initiatief van Shelter City voort
 • Wees ambitieuzer wat betreft diversiteit binnen de eigen gemeentelijke organisatie
 • Zorg dat de burgemeester het demonstratierecht niet zomaar kan inperken

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Samen maken we Groningen