Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Duurzaam, schoon en groen

D66 zet vol in op duurzaamheid, energietransitie en klimaat. D66 wil duurzame lokale initiatieven op het gebied van zonne-energie en groene chemie in onze gemeente stimuleren. Een duurzame toekomst vereist ook een circulaire economie, waarin we minder energie en grondstoffen verbruiken door anders te ontwerpen, produceren en consumeren.

 

Duurzaam, schoon en groen

 

D66 ziet kansen op de volgende punten:
● Bij grootschalige nieuwbouw (bijvoorbeeld De Nieuwe Kern) is Duurzaam Bouwen vanzelfsprekend. Woningen en gebouwen moeten energieneutraal worden (Nul op de meter), de wijken sociaal veilig en geluiddempend en de infrastructuur vooral gericht op langzaam verkeer en gebruik van fiets en OV. De woningen en gebouwen kunnen eenvoudig en kosteneffectief transformeren naar toekomstige eisen en behoeften.
De woningen in De Nieuwe Kern worden niet op aardgas verwarmd. Daarnaast wil D66 alternatieve vormen van energie stimuleren, zoals (stille) warmtepompen op groene stroom, groen gas of waterstof als brandstof voor de hybride warmtepompen en ketels. Dit vereist extra investeringen in duurzame energieproductie.
● De gebouwen in eigendom/beheer van de gemeente worden voorzien van zonnepanelen.
● D66 wil zonnepanelen op de geluidsschermen van snelwegen.
● D66 wil de plaatsing van laadpalen voor auto’s stimuleren.
● Om het scheiden van afval te verbeteren, wil D66 een spaarsysteem introduceren voor het wegbrengen van GFT-afval bij de milieudepots. Inwoners kunnen dan sparen voor bijvoorbeeld het kosteloos laten ophalen van grofvuil of voor het kunnen afhalen van compostzakken.
● De milieudepots zijn nu op werkdagen open van 15 tot 16 uur. Dat is voor de werkenden niet voldoende. D66 wil dat het wegbrengen van afval makkelijk is. Daarom wil D66 de openingstijden van het milieudepot doordeweeks verplaatsen naar 17-18 uur en op zaterdag verruimen naar de gehele dag.
● Om wateroverlast door verharding te beperken stimuleert de gemeente initiatieven om harde oppervlakten van tuinen te vervangen door waterabsorberende bodembedekker. (operatie ‘steenbreek’).
● De gemeente moet onderzoeken of zij tegen (sterk) gereduceerd tarief, bekostigd uit reserves riool, sedum dakbedekking ter beschikking kan stellen aan eigenaren van platte daken.
● Ouder-Amstel is gelegen in een druk gebied met snelwegen. D66 wil metingen laten uitvoeren om de (berekende) geluidshinder in onze gemeente te valideren. Aan de hand hiervan kan de gemeente zich beter oriënteren op mogelijke maatregelen om geluidshinder te verminderen.
● D66 wil een gemeentelijk meldpunt voor geluidshinder van buitenaf zodat beter in kaart kan worden gebracht wat er in de kernen/buurten speelt en zodat de gemeente de inwoners kan informeren over mogelijk te ondernemen stappen.
● Speelterreinen en parken moeten aantrekkelijk blijven voor spelen en sporten in de wijk door de jeugd.
● De gemeente heeft de laatste jaren ingezet op handhaving tegen overlast door hondenpoep. D66 wil dit voortzetten zodat kinderen vrij kunnen spelen in de groene gebieden.
● D66 wil nieuwe groene voorzieningen in bestaande en nieuwe woonwijken en bij bedrijventerreinen stimuleren.
● D66 wil het openbare groen behouden en verbeteren. Niet alleen ‘heel en veilig’ maar het groen moet op een hoger niveau gebracht worden. Dat wil zeggen dat de financiering voor onderhoud groenvoorzieningen omhoog moet.
● De Ouderkerkerplas moet een rustige recreatieomgeving blijven en haar landelijke karakter behouden. Het huidige evenementenbeleid moet daarom niet worden verruimd. D66 wil beperkt horeca in het recreatiegebied toestaan.
● Aan de Ouderkerkerplas staat nu één windmolen. D66 is voorstander van het plaatsen van een extra windmolen zo dicht mogelijk bij de bestaande molen.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Ouder-Amstel krijgt het voor elkaar in Duivendrecht, Ouderkerk, Waver!