Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Goed wonen

 

Voor alle groepen

 

● Vele ouderen in onze dorpskernen willen op enig moment doorschuiven naar een (kleinere) ouderenwoning nabij centrale voorzieningen. D66 verwacht dat het tekort aan dergelijke woningen zal toenemen en wil daarom dat de gemeente specifiek voor deze groep gaat bijbouwen.
● De gemeente kan mobiliteit op de woningmarkt ook stimuleren met een verhuissubsidie voor mensen die een kleinere woning overwegen.
● Of de gemeente kan de ontwikkeling van woningen voor jongeren / starters uit onze gemeente stimuleren, zodat de jongeren uit Ouder-Amstel in de gemeente kunnen blijven wonen.
○ Voor koopwoningen kunnen jongeren met een starterslening geholpen worden. D66 wil hiervoor een programma inrichten.
○ Ten aanzien van huur wil D66 de bouw van sociale huurwoningen en huurwoningen in het middensegment stimuleren.
● Van de nieuwbouwwoningen die in Ouder-Amstel worden gebouwd moet 30% bestemd zijn voor sociale woningbouw, zodat woonwijken een samengesteld karakter behouden.

 

 

De Nieuwe Kern

 

Ouder-Amstel maakt deel uit van de metropoolregio Amsterdam (MRA). De metropoolregio groeit fors. Men verwacht dat de regio binnen 15 jaar kan groeien tot 3 miljoen mensen (nu 2,5 miljoen mensen). Hierdoor zal de druk op de woningmarkt verder toenemen. Daarom zullen er in onze regio tot 2040 ruim 250.000 woningen (netto) gebouwd moeten worden. De hele regio zal daarbij een rol spelen. Ook onze gemeente draagt haar steentje bij met circa 4.500 woningen in De Nieuwe Kern (DNK):
● In DNK moeten eengezinswoningen niet de standaard zijn. Er moet rekening worden gehouden met de wensen van toekomstige bewoners, waaronder een grote behoefte aan appartementen voor een of twee personen.
● De appartementen in DNK kunnen in hogere gebouwen zoals ook kantoren en hotels.
● Het stedenbouwkundig plan stimuleert bewegen en sporten.
● Er wordt geluidsadaptief gebouwd wat inwoners bescherming moet bieden tegen de geluidsbelasting in het gebied.
● De wijk wordt gasloos met gebruik van duurzame warmte- en koude bronnen.
● D66 wil dat de woningen energieneutraal worden.
● D66 streeft in DNK naar een gemêleerd woonmilieu met doelgroepen door elkaar heen. Een woonmilieu voor alle leeftijden en alle inkomensgroepen. In DNK moeten al die mensen elkaar kunnen ontmoeten.
● In DNK komen hoogwaardige onderwijsvoorzieningen met bij voorkeur ook een school voor voortgezet onderwijs.

 

Amstel Business Park (ABP) en Entrada

 

In het noorden van het ABP zal het bedrijventerrein getransformeerd worden naar een wijk voor zowel wonen als werken. De reeds vastgestelde visie voor het gebied wordt verder uitgewerkt. Het kantorenpark Entrada krijgt een hoogwaardig woonmilieu met hoogbouw langs het spoor aflopend richting de dorpskern van Duivendrecht.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Ouder-Amstel krijgt het voor elkaar in Duivendrecht, Ouderkerk, Waver!