Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Voorwoord Lijsttrekker

Beste inwoners en ondernemers,

Voor u ligt het D66-verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Een programma dat tevens inhoud heeft gekregen vanuit vele gesprekken met u alsook de bijdragen welke D66 heeft ontvangen van diverse Teylingse verenigingen, stichtingen, bedrijven en andere maatschappelijke organisaties.

Toekomstgericht

Gebied en inwoners van Teylingen gaan mij niet alleen zeer aan het hart maar ook wil ik me hiervoor samen met de (nieuwe) gemeenteraadsleden energiek inzetten. Onderwerpen als klimaat, onderwijs, zorg, werk en leefbaarheid zijn ook in Teylingen belangrijk. Naast deze onderwerpen staan in ons programma  veel  lokale aandachtspunten. Wat D66 betreft aanleiding genoeg om te blijven investeren in u en uw leef- en woonomgeving.

Groene leef- en werkomgeving

Teylingen is een prachtige gemeente. Maar ook een Randstedelijke blik op het ‘wel en wee’ bij ons en de regio verdient aanbeveling. Mens, dier en plant bijvoorbeeld hebben behoefte aan schone lucht en groene ruimte. Dit soort aspecten weegt D66 steeds mee onder andere bij (regionale) beslissingen over het bouwen van woningen, bedrijven en wegen.

Krachtig en samen

D66 Teylingen behartigt uw belangen met kracht. Ook de komende periode doen we dit in samenspraak met velen, aangezien D66 kennis en kunde van anderen zeer waardeert. De bevolkingsgroei en de netwerksamenleving vragen meer zeggenschap aan de voorkant; bijvoorbeeld door ‘wijkcontracten’ op het sociale vlak en ‘burenakkoorden’ voor het ruimtegebruik. Sowieso stimuleert D66 het onderlinge contact en de daadwerkelijke ontmoeting.

Tot slot

D66 Teylingen is optimistisch en neemt haar verantwoordelijkheid. Doet u met ons mee?

Fred Koot
Lijsttrekker D66 Teylingen

1

Waar het ons om gaat

Het gaat goed met Teylingen. Financieel staan we er gezond voor, de transitie van zorgtaken van het Rijk naar onze gemeente is goed verlopen en onze algemene- en sportvoorzieningen zijn van uitstekende kwaliteit.

D66 Teylingen is blij dat ze daar de afgelopen acht jaren vanuit het College en de gemeenteraad haar steen aan heeft kunnen bijdragen. Maar het kan altijd beter, want de maatschappij en de eisen die u als inwoner aan de gemeente stelt veranderen snel.

Lees verder
2

Aandacht voor de menselijke maat

Samenleven doe je niet alleen: daarvoor heb je elkaar nodig. D66 gaat ervan uit dat inwoners hun leven zoveel mogelijk zelf richting en inhoud willen geven. Individuele vrijheid en het recht op zelfregie is het uitgangspunt. De overheid heeft tegelijkertijd een zorgplicht voor inwoners die er zelf niet in slagen - noch met behulp van eigen familie, buren of vrienden - om economisch zelfstandig en/of sociaal zelfredzaam te zijn. De gemeente biedt dan een vangnet voor wie zorg- of hulpbehoevend is.

Lees meer
3

Teylingen, levendig en gastvrij!

Teylingen is een prachtige gemeente, waar mensen omzien naar elkaar en mensen van buiten de gemeente van harte welkom zijn. Of dit nu passanten zijn of mensen die in onze gemeente komen wonen, dat maakt niet uit. Meer dan 200 verenigingen en nog veel meer vrijwilligers zorgen voor veel vermaak, sport en cultuur. Inwoners en bezoekers kunnen hun hart ophalen bij tal van sporten, culturele activiteiten en het groen (natuur) en blauw (water) dat Teylingen te bieden heeft. Zo gaan we eenzaamheid tegen, stimuleren we de zogenoemde sociale cohesie in onze gemeente, bevorderen we onze gezondheid en zorgen we ervoor dat eenieder graag in Teylingen is.

Lees meer
4

Wonen, werken, ondernemen in bruisend Teylingen!

Teylingen is een prachtige plek om te wonen. Midden in de Randstad en toch landelijk. Steden als Leiden, Den Haag en Amsterdam zijn prima en snel te bereiken, het strand ligt op fietsafstand. Recreatiemogelijkheden op het water zijn volop aanwezig. Daarnaast biedt Teylingen en omgeving volop kansen om te werken in een baan waar je je happy bij voelt. Binnen de Duin- en Bollenstreek in de dienstensector, het toerisme, het MKB of de bollen. Net daarbuiten in de wetenschap, de ziekenhuizen en het bedrijfsleven in de grotere steden. Zo is er een prima combinatie van wonen en werken te realiseren in onze gemeente, waarbij je ook in veel gevallen per fiets naar je werk kunt.

Lees meer
5

Oog en oor voor een innovatieve en duurzame toekomst

D66 streeft naar een duurzame, harmonieuze samenleving. Een schone, veilige en groene leefomgeving voor onze huidige en toekomstige inwoners. Onze huidige economie gaat uit van verbruiken en vervolgens weggooien. Hiermee putten we onze aarde uit en raken grondstoffen op. Nu is het moment gekomen om stappen te zetten om onze manier van leven en consumeren te veranderen. D66 wil dat niet alleen onze inwoners en bedrijven hierin veranderen, maar ook dat de gemeente Teylingen haar verantwoordelijkheid neemt.

Lees meer
6

En dit kan natuurlijk niet zonder…

Dit alles kan D66 Teylingen niet zonder participatie, handhaving, communicatie en informatievoorziening, bestuur en dienstverlening en financiën en subsidiëring.

Lees meer

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Optimistisch, betrokken en duurzaam