Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Cultuur en sport als bindende factor

Overzicht
Cultuur en sport als bindende factor

D66 vindt zowel cultuur als sport belangrijk voor Tynaarlo. Beiden zorgen voor levendigheid, ontmoeting en het ontwikkelen van talenten. Cultuur is een inspiratiebron voor iedereen en geen hobby of luxegoed voor een enkeling. Kunst en cultuur geven ons de ruimte om onszelf te ontplooien en vormen de zuurstof voor een open samenleving. Sport en bewegen is gezond, zeker als het in de buitenlucht gebeurt. Daarnaast is er een actief verenigingsleven in onze gemeente, dat D66 koestert.

  • Zorgen voor een rijk cultureel landschap
  • Vrijplaatsen voor het stimuleren van kruisbestuiving cultuur, ondernemerschap, etc.
  • Museum de Buitenplaats status van gemeentelijk cultureel erfgoed
  • De bibliotheek, fysiek en virtueel, midden in de maatschappij
  • Openbare plekken voor sport en beweging
  • Cultuureducatie op scholen en buitenschoolse opvang

 

Cultuur is inspiratie

Vol trots kunnen we zeggen dat de gemeente Tynaarlo culturele gemeente 2017-2018 van Drenthe is. De voorstelling Berend Botje Retour van BUOG die is vertoond op het terrein van de Prins Bernhardhoeve is een mooi voorbeeld van wat er in dit kader wordt gemaakt. Het gebouw van de oude Rijksluchtvaartschool in Eelde uit de vijftiger jaren is een provinciaal monument en in 2017 prachtig gerestaureerd en hernoemd tot RLS1957. Het was het prachtige decor van de opening van Tynaarlo als culturele gemeente in juni 2017.

Een sterk cultuurbeleid biedt ook economische kansen voor de gemeente, niet in de laatste plaats door de bedrijvigheid die cultuur met zich meebrengt. Kunst en cultuur maken een gemeente aantrekkelijker om in te wonen, recreëren, werken en ondernemen. Het belang van de creatieve industrie neemt alleen maar toe en moet meer ruimte en aandacht krijgen.

Wij vinden dat er de komende periode meer middelen en aandacht moet komen voor culturele initiatieven in de gemeente. Want ook als we straks geen culturele gemeente meer zijn moeten we culturele activiteiten blijven stimuleren. Dit kan door het creëren van een (virtueel) cultuurpunt. Één (digitale) plek waar alle informatie over culturele activiteiten te vinden is en waar uitwisseling van kennis plaats kan vinden.

D66 wil meer samenwerking en kruisbestuiving tussen verschillende culturele gebieden onderling en tussen cultuur, sport en duurzaamheid. Gewerkt kan worden aan ‘vrijplaatsen’ waar kunstenaars, creatieve en duurzame ondernemers samenwerken aan vernieuwende initiatieven en ideeën.

Bibliotheek van de toekomst

De afgelopen periode heeft de positie van de bibliotheek onder druk gestaan. Aan de ene kant ontkom je niet altijd aan bezuinigingen, aan de andere kant staat wat D66 betreft de functie van de bibliotheek niet ter discussie. Naast de basistaken van de bibliotheek (o.a. boekenuitleen) heeft de bibliotheek ook andere functies, zoals het verminderen van laaggeletterdheid en het geven van trainingen op het gebied van internet en digitalisering.

D66 vindt het belangrijk dat de bibliotheek letterlijk en figuurlijk midden in de samenleving staat. Een bibliotheek hoort gemakkelijk bereikbaar te zijn, heeft ruime openingstijden, ligt centraal en is ook interessant voor mensen die er nu niet komen, zoals jongvolwassenen. Ook functievermenging is daarvoor belangrijk. Je kunt denken aan combinaties met een boekwinkel, café, yogaschool en bibliotheek. Samenwerking met andere (culturele) organisaties juichen we daarom toe. Hier moet de komende jaren aan gewerkt worden.

Museum de Buitenplaats

Cultuur is naast natuur de belangrijkste toeristische trekpleister in Tynaarlo. De grootste trekpleister op dat gebied is Museum de Buitenplaats in Eelde. Dit museum trekt publiek aan uit heel Nederland. Wij vinden dat dit museum de status van gemeentelijk cultureel erfgoed moet krijgen om zo de continuïteit van dit museum de komende jaren te waarborgen.

Cultuureducatie

D66 vindt dat de culturele en sportieve ontwikkeling zo vroeg mogelijk moet beginnen. Kinderen moeten tijdens hun jeugd, net als bij sport, kennis kunnen maken met zo veel mogelijk verschillende vormen van kunst en cultuur. Lokale verenigingen, kunstenaars en andere initiatieven moeten zoveel mogelijk betrokken worden bij cultuureducatie op school, bij de naschoolse opvang en op andere plekken, zoals de bibliotheek.

Sport en Spel

Tynaarlo kent een uitgebreid sportverenigingsleven, die door de gemeente gesteund wordt. Sport en bewegen zorgen ervoor dat talenten ontwikkeld kunnen worden. Het is gezond, het levert plezier op en werkt aanstekelijk. Sport verbindt: mensen met verschillende achtergronden en van alle leeftijden komen met elkaar in contact op het sportveld.

Combinatiefunctionaris Sport én Cultuur

Binnen de gemeente bestaat de functie van combinatiefunctionaris Sport. Deze persoon brengt vraag en aanbod op sportgebied bij elkaar. D66 vindt dat een dergelijke functie ook moet bestaan binnen het cultuurveld, om zo culturele initiatieven te stimuleren.

Buiten bewegen stimuleren

Bewegen in de buitenlucht is gezond. D66 pleit voor het aanleggen van openbare ruimtes binnen in de kernen waar gesport, bewogen en ontspannen kan worden. Ook plekken waar kinderen kunnen spelen zonder dat er iets kapot kan gaan of dat ze overlast veroorzaken, zijn er haast niet. Ravotten, buiten spelen en ‘stoute’ dingen doen is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Tynaarlo heeft veel buitengebied, maar er is weinig ruimte voor kinderen en volwassenen om vrij te bewegen en te spelen.

Toerisme

Toeristen komen naar een plek waar het mooi is en waar ze kunnen genieten van cultuur en natuur. Natuur hebben we in ruime mate binnen onze gemeente. Het aantal toeristen kan veel hoger. Wij vinden dat er actief gewerkt moet worden aan kernen die interessanter worden voor toeristen van alle leeftijden. Dit stimuleer je bijvoorbeeld door minder strenge regels voor horeca en (boerderij)winkels. Daarnaast wil D66 dat er actiever reclame gemaakt moet worden voor onze gemeente om zo meer en een gemêleerder publiek naar onze gemeente te krijgen. Een goede informatiebron over de hele gemeente (en meer) voor toeristen is onontbeerlijk.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma D66 Tynaarlo