Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Zorgen voor elkaar

Overzicht
Zorgen voor elkaar

Alle inwoners van onze gemeente moeten gezond en actief kunnen zijn. Wij willen daarom dat Tynaarlo uitnodigt tot een gezond en actief leven. Iedereen heeft weleens hulp nodig. Wanneer dat het geval is, zorgen we voor elkaar. Simpel en snel. De laatste jaren zijn met de decentralisaties veel taken naar de gemeente gegaan. Onze inwoners kunnen nu voor vragen rondom ondersteuning, zorg en gezin bij de drie sociale teams terecht. Dat betekent voor sommige mensen veel verandering. D66 wil dat mensen meer eigen regie en passende hulp dichtbij hebben wanneer dat nodig is. Mensen zijn zelf en onderling heel goed in staat te bepalen welke keuzes zij maken en hoe zij hun leven en zorg inrichten. De huisarts in de buurt is daarbij belangrijk. We hebben in Tynaarlo sterke netwerken van huisartsen. We willen onderzoeken hoe de samenwerking van de sociale teams met de huisarts (nog) slimmer kan, waarbij privacy bewaakt is. We willen de samenwerking tussen de gemeente met zorgverzekeraars versterken.

  • Verbetering van bekendheid en aanspreekbaarheid sociale teams
  • Extra laag rond sociale teams voor eenvoudige, langdurige problemen
  • Stimuleren slimme woonoplossingen voor ouderen
  • Maatschappelijk programma van eisen bij bouwprojecten

 

 

 

Sociale teams

 

Iedereen in onze gemeente moet weten waar je met een hulpvraag terecht kunt. D66 wil dat de sociale teams (nog) bekender en beter aanspreekbaar worden. Het vroeg signaleren van hulpvragen, het actief benaderen van bewoners die minder actief hulp zoeken en het bouwen van netwerken vraagt veel capaciteit van de sociale teams We willen daarom investeren in deze teams. Niet door (het aantal) teams te vergroten, maar door te investeren in een laag rondom de sociale teams die inwoners begeleiden met relatief eenvoudige, maar langdurige problematiek. Op deze manier worden de handen van sociale teams vrijgemaakt om te doen waar ze goed in zijn: acute zorg verlenen, en complexe zorg organiseren. De beste oplossingen voor bewoners komen van professionals die de ruimte krijgen en niet worden lastiggevallen door onnodige administratieve lasten.

Het is voor de sociale teams belangrijk kennis op te blijven doen over verschillende soorten hulpvragen én over alles wat er mogelijk is binnen de gemeente, zodat ze bewoners goed wegwijs kunnen maken.

 

 

Slim wonen

 

We zien een stijgende vraag naar passende woonvormen, vernieuwende sociale-woningbouwconcepten en woon-zorginitiatieven. We willen dat er voldoende woningen flexibel en levensloopgeschikt worden gemaakt. De gemeente moet slimme woonoplossingen stimuleren en faciliteren, zoals kleinschalige zorgvoorzieningen of meer-generatiewoningen. Meer woningen moeten toegankelijk zijn voor rollators en rolstoelen, of makkelijk aan te passen zijn. Ook de gemeentelijke gebouwen dienen goed toegankelijk te zijn voor hen die afhankelijk zijn van een rollator of rolstoel. D66 wil dat de gemeente met ontwikkelaars per kern kijkt wat er nodig is aan meer levensloopgeschikte woningen, met ruimte voor ideeën van bewoners. Hierbij kijken we specifiek naar nieuwe bestemmingen voor leegkomend vastgoed. Bij bouwprojecten willen we vaker werken met een maatschappelijk programma van eisen, met veel ruimte voor initiatief van bewoners. Waar nodig moeten ouderen worden ondersteund om gebruik te kunnen maken van technologie.

 

Tegengaan van eenzaamheid

 

D66 wil eenzaamheid tegengaan door ruimte te bieden voor ontmoetingen, ook tussen generaties. Hier hebben vanuit de gemeente de sociale teams een belangrijke rol. We willen dat ouderen zich in alle dorpen veilig voelen om naar buiten te gaan. In Tynaarlo zijn er veel voorzieningen voor ouderen, maar regelingen zijn niet bij allen voldoende bekend bij ouderen en hoge drempels worden ervaren. We willen ouderen specifieke informatie en ondersteuning in de buurt bieden, bijvoorbeeld bij digitalisering.

 

VN-panel

 

Ondersteuning en zorg moeten goed op elkaar aansluiten voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking. In 2016 heeft Nederland het Verdrag voor de Rechten van Mensen met een Beperking van de Verenigde Naties geratificeerd. Tynaarlo heeft ingestemd met het opzetten van een VN panel. D66 wil dat onze gemeente voorop blijft lopen met het doorvoeren van de stappen uit het VN-verdrag.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma D66 Tynaarlo