Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

De bruisende stad

Overzicht
De bruisende stad

Voor ons is cultuur een inspiratiebron voor iedereen, geen hobby of luxegoed voor enkelen. Kunst en cultuur geven Utrechters de ruimte om zichzelf te ontplooien. Ze vormen ook de zuurstof voor een open samenleving. De gezellige horeca, de vele evenementen en festivals die worden georganiseerd en het rijke culturele aanbod maken dat steeds meer mensen in Utrecht willen wonen. Utrecht kan niet alleen profiteren van de prachtige historie van onze stad. Wij profileren ons meer en meer als stad waar het gebeurt. In Utrecht kan het tegelijk: het koesteren van het verleden én het aanjagen van vernieuwing en experiment. Utrecht is óók een echte sportstad, met ongekend veel sportende bewoners en een rijk verenigingsleven. De stad is er levendig door, en veel Utrechters ontmoeten elkaar op deze manier. Dit alles zorgt er niet alleen voor dat steeds meer mensen in Utrecht willen wonen, maar onze levendige stad trekt ook meer en meer bezoekers uit binnen- en buitenland.

 

6.1 Kunst en cultuur voor iedereen

 

D66 Utrecht wil:
-> het Utrechtse erfgoed beschermen en waar nodig een nieuwe bestemming geven
-> kinderen kennis laten maken met cultuur
-> het culturele aanbod en de amateurkunst in alle Utrechtse wijken verder ontwikkelen

Kunst en cultuur maken Utrecht een aantrekkelijke stad. Sinds 2013 is het culturele aanbod in Utrecht vergroot, terwijl de gemeentelijke subsidie per inwoner lager ligt dan in vrijwel alle andere grote Nederlandse steden. In Utrecht gaan we dus efficiënt om met onze middelen: iets om trots op te zijn. Nu Utrecht verder groeit, moet het cultuurbudget omhoog. Zo houden we het culturele aanbod hoogwaardig, breed en toegankelijk voor alle Utrechters.

 

Cultureel erfgoed

 

Cultureel erfgoed vertelt het verhaal van ons verleden en onze omgeving en is een inspiratiebron voor het heden. Om onze geschiedenis levend en actueel te houden, is het belangrijk dat erfgoed op moderne wijze wordt behouden en onderhouden, en dat het toegankelijk blijft. Erfgoed houd je het beste levend door het te gebruiken. We houden daarom niet vast aan oude functies van panden als deze niet meer relevant zijn, maar geven panden met respect voor hun historie een nieuwe bestemming.

 

  • Cultureel aanbod

 

Utrecht heeft een veelzijdig en aantrekkelijk cultureel klimaat. Zowel nationaal als internationaal zet Utrecht zichzelf hiermee op de kaart. In de afgelopen jaren heeft Utrecht haar positie als filmstad verstevigd. Door het Nederlands Film Festival, maar ook door de vele bioscoopzalen die de stad erbij heeft gekregen. De stad is daarnaast befaamd om de vele podia en podiumkunsten: niet alleen door onze Stadsschouwburg en TivoliVredenburg, maar juist ook door kleinere, kwalitatief hoogstaande initiatieven zoals het Holland Baroque Ensemble en Tweetakt. De Utrechtse musea dragen bij aan het bewaren en tonen van het heden en verleden van de stad.

De afgelopen jaren heeft D66 zich al ingezet voor het beter bekend maken van het Utrechtse culturele aanbod. Dankzij de komst van een Utrechtse filmcommissioner is het aantal films dat in Utrecht wordt opgenomen bijvoorbeeld gestegen. D66 wil in de komende jaren de culturele sector graag blijven ondersteunen waar het kan, en tegelijkertijd de sector aanmoedigen met elkaar verbindingen aan te gaan.

 

Cultuureducatie

 

D66 wil alle Utrechtse kinderen kennis laten maken met cultuur. Ook als zij dat van huis uit weinig meekrijgen. Door kunst te maken of te ervaren ontwikkel je je verbeelding en leer je dat er andere manieren van kijken zijn dan die van jezelf. Utrechtse scholen hebben nu al maximaal de ruimte om cultuureducatie op hun leerlijn aan te laten sluiten, maar wensen, mogelijkheden en middelen zijn niet altijd goed op elkaar afgestemd. Het ontbreekt scholen vaak aan geld en kennis. Het coördinatiepunt Cultuur & School Utrecht doet fantastisch werk door culturele instellingen en scholen samen te brengen. In Leidsche Rijn laten de Cultuurcampus en Cultuur19 zien dat samenwerking heel goede resultaten oplevert. Omdat cultuureducatie zowel tijdens als na schooltijd plaatsvindt, zien wij ruimte voor verschillende aanbieders. De gemeente moet in samenwerking met de onderwijssector en het culturele veld voor de volgende Cultuurnota (2021) een langetermijnvisie op cultuureducatie in Utrecht ontwikkelen.

 

Culturele infrastructuur

 

Utrecht is voor veel mensen met een creatief beroep een aantrekkelijke stad om zich te vestigen. Het Utrechtse beroepsonderwijs levert daarnaast ieder jaar veel nieuwe, creatieve ondernemers af, die de stad vooruit helpen met hun innovatieve ideeën. Dit wil D66 blijven ondersteunen door de lokale culturele infrastructuur te verbeteren. Voor alle niveaus waarop cultuur wordt beoefend moeten genoeg zalen zijn om te oefenen en uit te voeren. Creatieve broedplaatsen zijn een belangrijke schakel in talentontwikkeling. Daarom wil D66 het behoud van creatieve broedplaatsen in de stad garanderen en daar waar er behoefte aan is, uitbreiding van deze plekken mogelijk maken. Ook voor initiatieven zoals Kytopia moet in Utrecht ruimte zijn. Hier is niet alleen het professionele culturele veld bij gebaat; beoefenaars van amateurkunsten profiteren mee.

Aan de financiële kant van de culturele infrastructuur, de vierjaarlijkse cultuurnota, ziet D66 in toenemende mate een spanning tussen het bewaken van continuïteit en het mogelijk maken van vernieuwing. D66 gaat daarom voorop in het zoeken naar verbeteringen in de cultuurnotasystematiek. Met de ontwikkeling van een culturele visie op de stedelijke regio Utrecht ontdekken we nieuwe kansen en kunnen we frictie en verstarring voorkomen. D66 wil een onderzoek naar de invoering van een Utrechtse Basis Infrastructuur-variant.

Wij nemen de Fair Practice Code op in de subsidievoorwaarden voor culturele instellingen. Hiermee regelen we goed werkgever- en opdrachtgeverschap in de culturele sector en verbeteren we de arbeidsmarktpositie van culturele professionals.

 

Amateurkunsten

 

Amateurkunsten bieden mensen niet alleen de kans om zich te ontwikkelen; ze hebben ook een belangrijke sociale functie. Daarom wil D66 zich vooral in de wijken blijven inzetten voor de amateurkunst, waarbij we inspelen op de behoeften van inwoners van iedere wijk. Cultuurhuizen in bijvoorbeeld Lombok, Oog in Al en Kanaleneiland zijn erg succesvol in hun aanpak. D66 juicht dit soort initiatieven toe: door de veelzijdigheid en diversiteit van het culturele aanbod in de wijken is cultuur bereikbaar voor iedere Utrechter. Bij het verder ontwikkelen van cultureel aanbod op andere plekken in de stad blijft er aandacht voor wat iedere wijk uniek maakt. In sommige Utrechtse wijken is er nu te weinig aandacht voor jongerencultuur. Er zijn niet genoeg plekken waar jongeren tussen 12 en 18 de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen, te oefenen of te experimenteren. D66 wil hier een bijdrage aan leveren.

 

6.2 Een aantrekkelijke stad voor iedereen

 

D66 Utrecht wil:
-> een goede balans tussen toerisme en het behouden van de eigenheid van Utrecht
-> verhuur via platforms zoals AirBnB beperken tot maximaal 60 nachten per jaar
-> horeca-ondernemers de ruimte geven om hun vak uit te oefenen en vrije sluitingstijden

Utrecht biedt een rijk palet aan culturele attracties, horeca en evenementen, dat maakt de stad een levendige plek voor inwoners en bezoekers. Utrecht wordt in het buitenland steeds meer opgemerkt als parel van Nederland. De Dom, de grachten, de Tour de France en onze plek als tweede fietsstad van de wereld, zorgen ervoor dat wij vaker in internationale media verschijnen. D66 is er trots op dat Utrecht zichzelf zo in de kijker speelt.

 

Citymarketing en toerisme

 

Door de toenemende aandacht voor Utrecht op internationaal vlak neemt ook het aantal toeristen in onze stad toe. Deze komen niet alleen in grotere aantallen, maar blijven ook vaker meerdere dagen in de stad. Toerisme is een belangrijke bron van werkgelegenheid en inkomsten voor de stad. Tegelijkertijd wil D66 niet dat de stad zich ontwikkelt tot een pretpark voor toeristen. De stad is er op de eerste plaats voor haar inwoners. D66 wil dat Utrecht inzet op hoogwaardige toeristische activiteiten, bijvoorbeeld gericht op het historische en culturele karakter van onze stad. Zo bewaren we de balans tussen het aantrekken van toeristen en het behouden van de eigenheid van Utrecht. Gerichte citymarketing om Utrecht internationaal goed op de kaart te zetten, speelt hier een belangrijke rol in.

 

Horeca die bruist

 

Utrechters zijn echte terrasliefhebbers: veel toeristen verwonderen zich erover dat bij de eerste zonnestralen de hele stad zich naar buiten lijkt te verplaatsen. De Utrechtse horeca trekt momenteel een groot en divers publiek aan. Daar zijn we blij mee. Omdat de stad groeit en het aantal dagjesmensen en toeristen toeneemt zien wij ruimte voor uitbreiding van de horeca. Met name aan de randen van de binnenstad en in de wijken is hier behoefte aan. Een prachtig voorbeeld hiervan is de uitbreiding op Rotsoord in Hoograven en langs de Vaartsche Rijn. D66 wil horecaondernemers graag de ruimte geven om hun vak uit te oefenen, onnodige belemmerende regels schaffen we af. Handhaving moet pragmatisch zijn: een ijswinkel waar je op een bankje voor de deur je ijsje niet mag opeten, is een voorbeeld van hoe het niet meer moet. We willen daarnaast een meer flexibel terras- en vergunningenbeleid, waarbinnen ook ruimte is voor nieuwe concepten en mixfuncties. D66 blijft vóór vrije sluitingstijden in de horeca. Overleg tussen ondernemer en omwonenden is hierbij belangrijk. Levendigheid en leefbaarheid moeten samengaan.

 

Hotels en verhuurplatforms

 

We zijn blij met de uitbreiding van het aantal hotelkamers. Zo blijft Utrecht een aantrekkelijke stad voor nationale en internationale congressen en gasten. De opkomst van bedrijven als AirBnB, Wimdu en HomeAway levert nieuwe mogelijkheden op, maar ook nieuwe uitdagingen. Door je huis te verhuren als je zelf op vakantie bent, kun je leuk bijverdienen. Maar als huizen permanent verhuurd worden, gaat dit ten koste van de Utrechtse woningmarkt. Het verhuren van je huis via online verhuurplatforms mag niet leiden tot overlast of overmatig kannibaliseren op de bestaande hotels en B&B’s in de stad. Wat D66 betreft worden kamers en huizen maximaal 60 nachten per jaar verhuurd. We willen optrekken met de andere grote steden en afspraken maken met verhuurplatforms over handhaving en het innen van toeristenbelasting.

 

Evenementen en festivals

 

Utrecht kan trots zijn op de veelheid en diversiteit aan festivals en evenementen. Velen zijn internationaal vermaard en bieden een programmering van hoge kwaliteit, zoals het Festival Oude Muziek, het Holland Animation Film Festival en het SPRING festival. Festivals als Le Guess Who, Soenda en het Smartlappenfestival geven de stad kleur en plezier. Ze zijn het visitekaartje van onze stad. D66 wil daarom onze stad openstellen voor een grote verscheidenheid aan festivals. De uitdaging hierbij is om zowel voor bezoekers als omwonenden het festival een feest te laten zijn. D66 vindt het belangrijk dat festivals ruim baan krijgen, zolang deze in de directe omgeving niet langdurig of onevenredig overlast veroorzaken.

 

Sportevenementen

 

Sportevenementen brengen Utrechters bij elkaar en zorgen voor plezier. Daarnaast dragen ze bij aan een goed imago van Utrecht en de omliggende regio in binnen- en buitenland. Ze zijn een investering in het vestigingsklimaat en een instrument om talent voor Utrecht te interesseren. De komst van de Tour de France naar onze stad in 2015 is hiervan een geweldig voorbeeld. D66 wil dat de gemeente werk blijft maken van het binnenhalen van nationale en internationale sportevenementen. We zijn daarom voor de komst van de Vuelta in 2020, mits dit financieel haalbaar is en er voldoende draagvlak voor bestaat. We organiseren sportevenementen tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten, in samenwerking tussen publieke en private partijen. We stellen hoge eisen aan de duurzaamheid van deze evenementen en ze moeten voor iedereen toegankelijk zijn.

 

6.3 Investeren in sport & bewegen

 

D66 Utrecht wil:
-> wachtlijsten voor sportverenigingen wegwerken door snel meer sportaccommodaties
-> Utrechters verleiden om meer te gaan sporten en bewegen
-> veilige en aantrekkelijke mogelijkheden om te sporten in de openbare ruimte

Sport en bewegen betekent je talenten ontwikkelen. Het is gezond, het levert plezier op en werkt aanstekelijk. Sport verbindt: mensen met verschillende achtergronden en van alle leeftijden komen met elkaar in contact op het sportveld. Dankzij alle geweldige vrijwilligers kent Utrecht een rijk sportverenigingsleven en zijn er veel sportieve maatschappelijke initiatieven. We koesteren en ondersteunen ze graag.

 

Iedereen moet kunnen sporten

 

Voor de stad zijn sport en bewegen van grote waarde. Sporten en bewegen is gezond; gezonde inwoners met veel contacten hebben minder zorg nodig en sporten en bewegen bevordert het welzijn en de leefbaarheid van de stad. Het investeren in sporten en bewegen is investeren in preventie. Het sportbeleid van de gemeente maken we effectiever door het te verweven met volksgezondheid en onderwijs. We moeten zorgen dat iedereen die wil en kan sporten ook de mogelijkheid daartoe heeft. D66 wil dat de sportbegroting meegroeit met de groei van de stad. Wij streven ernaar om in samenwerking met de sportverenigingen de wachtlijsten in de komende vier jaar op te lossen.

 

Sportaccommodaties

 

De capaciteit aan sportaccommodaties moet groter. Op aandringen van D66 is in 2017 werk gemaakt van de eerste uitbreidingen en worden extra hockey- en voetbalvelden en sporthallen aangelegd. Om aan de vraag naar velden en hallen te voldoen en de wachtlijsten van sportverenigingen niet te laten groeien, moeten we investeren. De bestaande capaciteit aan accommodaties moet beter benut worden. De bezetting in de daluren en de zomerperiode moet bijvoorbeeld beter. Wij willen dat de gemeente op basis van het nieuwe tarievenbeleid, met sportclubs, maatschappelijke ondernemers en zorg- en welzijnsorganisaties zorgt dat velden, hallen maar ook buurthuizen optimaal gebruikt worden. We willen zelfbeheer door verenigingen stimuleren. Het biedt clubs de mogelijkheid zelf meer te ondernemen en zo meer inkomsten te generen om het sporten betaalbaar te houden.

 

Meer Utrechters aan het sporten

 

Hoewel de sportparticipatie gemiddeld in Utrecht hoog is, is het nog niet voor iedereen gewoon om te gaan sporten en dat een leven lang te blijven doen. Kinderen uit een gezin met een laag inkomen sporten minder dan kinderen met rijkere ouders. Ook heeft 1 op de 8 kinderen last van overgewicht, wat de kans op ziekte op een latere leeftijd vergroot. Voor D66 is dit niet acceptabel. We willen investeren in maatschappelijke activiteiten om sporten en bewegen te stimuleren. Het werk van de buurtsportcoaches moet worden voortgezet en uitgebreid in wijken waar de sportparticipatie laag is en het vermogen tot zelforganisatie beperkt is. D66 wil dat mensen met een beperking kunnen deelnemen aan sport en bewegen. Kinderen met een beperking moeten samen met andere kinderen opgroeien, óók op sportverenigingen. Wij vragen clubs hiervoor open te staan en vinden dat zij hierbij ondersteuning moeten kunnen krijgen.

 

Sporten in de openbare ruimte

 

Steeds meer Utrechters sporten in de openbare ruimte: van hardlopen, wielrennen en wandelen tot bootcamp of zwangerschapsgym. Sport en bewegen moet daarom direct bij de start van nieuwe gebiedsontwikkelingen meegenomen worden en de gemeente moet hierover afspraken maken met projectontwikkelaars en woningcorporaties. Sport en bewegen in de openbare ruimte bevorderen we met het aanleggen van goede speelvelden en openbare sporttoestellen, het zorgen voor veilige en schone parken, en het uitzetten en promoten van ‘sport- en wandelroutes’ met gratis watertappunten. Belangrijk daarbij is de veiligheid van de gebruikers. We hebben bijzondere aandacht voor mensen die slecht ter been zijn. Het Rondje Stadseiland in Utrecht West moet snel in gebruik worden genomen – waarbij de noordpunt van het eiland rondom Strand Oog in Al een ligweide blijft met ruimte voor recreatie.

Voor roeiers is het Merwedekanaal de enige plek in de stad waar ze terecht kunnen. Het wordt hier steeds drukker, waardoor de veiligheid van de roeiers in het gedrang komt. Samen met de roeiverenigingen, omwonenden en andere belanghebbenden moet de gemeente zorgen voor heldere afspraken over het gebruik. Wij steunen het initiatief voor een duurzame roei- en watersportbaan in de polder Rijnenburg.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma: Kansen voor alle Utrechters
Goed klimaat, Goed Wonen, Goed onderwijs: D66 krijgt het voor elkaar