Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Verantwoording

Het verkiezingsprogramma Kansen voor alle Utrecht is vastgesteld door de leden van D66 Utrecht op 28 oktober 2017. Het programma dient als opdracht van de leden van D66 Utrecht aan de nieuw gekozen fractie voor de periode 2018 – 2022 en het vormt de inzet van D66 bij mogelijke deelname aan de coalitieonderhandelingen.


Dankwoord

Voor het opstellen daarvan heeft het bestuur van D66 Utrecht een verkiezingsprogrammacommissie (VPC) ingesteld. De VPC kreeg de wens mee om zoveel mogelijk mensen en organisaties binnen én buiten D66 te betrekken.

De VPC heeft op een geweldige manier invulling gegeven aan die wens. Er zijn meerdere bijeenkomsten georganiseerd die toegankelijk waren voor alle leden én niet-leden: van de eerste brainstorm op het Stadscongres 2016, tot politieke cafés over de groei van de stad en meedenkavonden over uiteenlopende thema’s. Bijzonder was de G66 op 27 mei 2017, waarbij 66 willekeurig ingelote leden van D66 Utrecht de eerste conceptteksten konden lezen en de gelegenheid hadden erop te reageren.

Daarnaast heeft de VPC gesprekken gevoerd met vele ‘smaakmakers’: mensen die niet noodzakelijk lid van D66 zijn, maar wel vanuit hun positie of activiteiten een groot hart voor Utrecht hebben. Er is ook intensief contact geweest met maatschappelijke organisaties; soms door de VPC benaderd, soms op initiatief van de organisaties zelf. Tot slot heeft de VPC gebruik gemaakt van de denkkracht van de D66-werkgroepen, de Permanente Programmacommissie (PPC), de wethouders en de gemeenteraadsfractie. Nadat de VPC het conceptprogramma heeft opgesteld is de eindredactie ter hand genomen door een schrijfteam.

Het bestuur wil alle betrokken leden en niet-leden bedanken voor hun waardevolle inbreng, ideeën en inzet. In het bijzonder zijn wij veel dank verschuldigd aan de VPC: Has Bakker, Nienke Offringa, Rob Schuurmans en Imke Verburg, aan politiek secretaris Jelmer Schreuder en aan het schrijfteam: Ellen Bijsterbosch en Philip Overkleeft.

Fotografie

De foto’s zijn afkomstig van de D66 Utrecht fotosafari. Alle leden die daaraan bijgedragen
hebben zijn wij dank verschuldigd.

Contact met D66 Utrecht?

d66@utrecht.nl
utrecht.D66.nl

 

 

Het bestuur van D66 Utrecht ziet erop toe dat het verkiezingsprogramma wordt opgesteld en vastgesteld. Voor het opstellen daarvan heeft zij de verkiezingsprogrammacommissie (VPC) ingesteld. De VPC kreeg de wens mee om zoveel mogelijk mensen en organisaties binnen én buiten D66 te betrekken.

De VPC heeft op een geweldige manier invulling gegeven aan die wens. Er zijn meerdere bijeenkomsten georganiseerd die toegankelijk waren voor alle leden én niet-leden: van de eerste brainstorm op het Stadscongres 2016, tot politieke cafés over de groei van de stad en meedenkavonden over uiteenlopende thema’s. Bijzonder was de G66 op 27 mei 2017, waarbij 66 willekeurig ingelote leden van D66 Utrecht de eerste conceptteksten konden lezen en de gelegenheid hadden erop te reageren.

Daarnaast heeft de VPC gesprekken gevoerd met vele ‘smaakmakers’: mensen die niet noodzakelijk lid van D66 zijn, maar wel vanuit hun positie of activiteiten een groot hart voor Utrecht hebben. Er is ook intensief contact geweest met maatschappelijke organisaties; soms door de VPC benaderd, soms op initiatief van de organisaties zelf. Tot slot heeft de VPC gebruik gemaakt van de denkkracht van de D66-werkgroepen, de Permanente Programmacommissie (PPC), de wethouders en de gemeenteraadsfractie. Nadat de VPC het conceptprogramma heeft opgesteld is de eindredactie ter hand genomen door een schrijfteam.

Het bestuur wil alle betrokken leden en niet-leden bedanken voor hun waardevolle inbreng, ideeën en inzet. In het bijzonder zijn wij veel dank verschuldigd aan de VPC: Has Bakker, Nienke Offringa, Rob Schuurmans en Imke Verburg, en aan het schrijfteam: Ellen Bijsterbosch en Philip Overkleeft.

Op basis van alle inbreng is het progressieve en optimistische conceptverkiezingsprogramma “Kansen voor alle Utrechters” geschreven. Nu is het woord aan de leden. Op utrecht.d66.nl is alle informatie te vinden over het vervolgproces en de mogelijkheden tot het amenderen van het conceptverkiezingsprogramma. Het definitieve verkiezingsprogramma wordt vastgesteld op de Algemene Afdelingsvergadering van 28 oktober 2017.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma: Kansen voor alle Utrechters
Goed klimaat, Goed Wonen, Goed onderwijs: D66 krijgt het voor elkaar