Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Voorwoord

D66 is 50 jaar geleden opgericht om de toenmalige vanzelfsprekende macht te doorbreken. In Waddinxveen is dat nog steeds nodig, nu meer dan ooit. D66 wil vernieuwing brengen in Waddinxveen en wil alle inwoners die ook snakken naar een moderne 21e-eeuwse samenleving eindelijk aan het woord laten. En dat is de meerderheid van de bevolking! Te lang heeft een minderheid van conservatieve krachten het beleid bepaald in onze gemeente. Als het aan D66 ligt, gaat dat na de verkiezingen veranderen.

Het huidige gemeentebestuur luistert slecht naar de wensen van de bevolking en voert gewoon zijn eigen beleid uit. Dat moet veranderen. Bestuurders dienen zich niet als regenten te gedragen, maar moeten empathisch leiderschap tonen en open staan voor de mening en ervaring van anderen. Participatie van inwoners (meervoudige democratie) is van groot belang. Er is veel kennis aanwezig onder de bevolking en daar kan meer gebruik van gemaakt worden. We moeten meer aansluiting zoeken bij initiatieven van burgers en niet andersom. Anderzijds verdienen kwetsbare inwoners die het niet alleen redden – ook de nieuwkomers – onze steun.

Een meerderheid van de inwoners wil dat op zondag de winkels open mogen zijn: D66 wil dat ook. Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben gedemonstreerd voor nieuwe gymzalen bij de nieuwe basisscholen (en dat gebeurt zelden in Waddinxveen): hier maken wij ons sterk voor. Omwonenden van de postkantoorlocatie willen geen groot massief bouwblok in hun achtertuin: wij gaan op zoek naar een betere oplossing. Geen draagvlak onder omwonenden voor de Verlengde Bentwoudlaan: D66 wil dat er – samen met Boskoop – een beter alternatief onderzocht wordt. Betrokken inwoners vragen de gemeente de duurzaamheiddoelstellingen versneld aan te scherpen: gasloos wonen in Triangel? Doen!

Het gemeentebestuur kan heel anders werken: moderner, meer van deze tijd, meer open, met ook meer aandacht voor de veiligheid, rechten en acceptatie van LHBTI’ers (homoseksuelen, transgenders en intersekse personen) en meer gebaseerd op participatie door en met de bevolking. Intensieve samenwerking met de omliggende gemeenten en andere regio’s in het Groene Hart is daarbij essentieel voor een goede toekomst voor Waddinxveen.

 

Kandidaat-raadsleden D66 Waddinxveen:

Albert Grooten (Lijsttrekker)

Fatima Kalai-El Mousaoui

Juliette Brandenburg- Verwer

Art-Jo Wittenberg

Bas Arbouw

Peter Rubeling

Leen de Haan

Michel Boers

Michel Buurman

1

Prioriteiten

Onze prioriteiten voor de komende raadsperiode

Lees verder
2

Onderwijs en Jeugd

Voor D66 is onderwijs absolute topprioriteit.

Lees verder
3

Ondernemerschap, innovatie en werkgelegenheid

Voor D66 zijn ondernemende mensen een basis voor een open en levendige maatschappij.

Lees verder
4

Inwoners en Bestuur

Meer dan ooit is de kwaliteit van lokaal bestuur en de samenwerking tussen bestuur en burgers belangrijk.

Lees verder
5

Veiligheid en Handhaving

D66 wil dat mensen zich vrij kunnen bewegen en in vrijheid keuzes kunnen maken over hoe zij hun leven vormgeven.

Lees verder
6

Duurzaamheid, Natuur en Milieu

D66 staat voor duurzame en toekomstvaste politiek.

Lees verder
7

Sociaal Domein (de Zorg)

D66 zet in op gelijke kansen om mee te doen in de samenleving.

Lees verder
8

Verkeer en Mobiliteit

Zelf kunnen kiezen waar je heen gaat en daarbij de keuze hebben tussen verschillende vervoersmiddelen levert een belangrijke bijdrage aan onze individuele vrijheid.

Lees verder
9

Ruimte om te wonen, werken en leven

We willen dat iedereen ruimte heeft om te wonen, werken en leven op een duurzame en toekomstbestendige manier.

Lees verder
10

Sport, Evenementen, Uitgaan en Recreatie

Ontspanning levert een belangrijke bijdrage aan een duurzame en harmonieuze samenleving.

Lees verder
11

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur bepalen het gezicht van een gemeente.

Lees verder
12

Financiën

Behoedzaam omgaan met geld, een toekomstvaste begroting en transparant over inkomsten en uitgaven zijn kernwaarden voor D66.

Lees verder

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Het is tijd voor verandering