Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Verkeer en Mobiliteit

Overzicht
Verkeer en Mobiliteit

Zelf kunnen kiezen waar je heen gaat en daarbij de keuze hebben tussen verschillende vervoersmiddelen levert een belangrijke bijdrage aan onze individuele vrijheid. Hoe makkelijker en sneller we ons van huis naar werk, sport of familie kunnen verplaatsen, hoe groter de mogelijkheden om ons leven in te richten zoals we willen.

Wij zijn ons er echter tegelijkertijd van bewust dat keuzes consequenties hebben voor andere mensen en onze leefomgeving. Veel rijdende auto’s veroorzaken bijvoorbeeld geluidsoverlast of stoten fijnstof uit, terwijl op de plek van een geparkeerde auto’s geen speelplek of boom kan staan. Daarom zien we een grote rol voor de overheid in het stimuleren van keuzes met zo min mogelijke negatieve neveneffecten zodat iedereen de kans krijgt zich makkelijk, snel, schoon en veilig kan verplaatsen zonder onnodige overlast voor anderen.

 

Lopen

 

Lopen – de benenwagen – wordt meestal niet als serieus onderdeel van vervoersbeleid gezien. Toch is het misschien wel de meest voorkomende manier om ons voort te bewegen. Het is bovendien laagdrempelig en gezond. De gemeente kan hierbij wel zorgen voor goed verlichte en obstakelvrije trottoirs en wandelpaden alsook veilige oversteekplaatsen. D66 wilt inzetten op een betere toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers en kinderwagens, waarbij aandacht uitgaat naar de breedte van de voetpaden en de mogelijkheden om de trottoirs op en af te komen

 

Fietsen

 

De fiets wordt niet voor niets het meest democratische vervoersmiddel genoemd. Het is voor vrijwel iedereen beschikbaar en bruikbaar, goedkoop, snel en je kan tot pal voor je bestemming komen. Bovendien is fietsen schoon en gezond. De afstanden binnen Waddinxveen zijn voor velen geschikt om te fietsen en daarom vindt D66 dat de gemeente zich continue moet inzetten voor kwalitatief goede en veilige fietspaden. D66 staat achter de ontwikkelingen om fietsers voorrang te geven bij rotondes binnen de bebouwde kom. Bij kruispunten met verkeerslichten wilt D66 meer wachttijdvoorspellers, zoals het kruispunt Juliana van Stolberglaan – Willem de Zwijgerlaan.

Ook van en naar Waddinxveen zijn steeds meer mensen in staat om voor langere afstanden – tot ca. 20 kilometer – voor dit vervoermiddel te kiezen, waardoor het steeds vaker een vervanger voor de auto wordt. Hierbij wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van de elektrische fiets en daarnaast ook veel door recreatieve fietsers. Hiervoor wilt D66 ook buiten de bebouwde kom kwalitatief hoogwaardige fietsroutes, waarbij de wens is om deze meer als vrijliggende fietspaden in te richten. Veiligheid hierin is belangrijk aangezien de snelheden van de fiets toenemen en ook meer ouderen en andere kwetsbare groepen hiervan gebruikmaken.

 

Openbaar vervoer

 

Het OV dient van hoge kwaliteit te zijn om mensen te verleiden voor de trein, tram, metro of bus te kiezen. Dit betekent OV met betrouwbare en frequente vertrek/aankomsttijden (ook ’s avonds en ‘s winters), aangename toegankelijke voertuigen en haltes (veilig, schoon en prettig in het gebruik – óók voor ouderen en mensen met een fysieke beperking) en fijnmazig zodat de afstand tot een overstap of bestemming niet disproportioneel is.

Het aantal OV-haltes in Waddinxveen is te overzien en daarom pleit D66 om de kwaliteit van de haltes te verbeteren met meer mogelijkheden om droog te wachten en ruimte voor bankjes om te kunnen zitten. Om dit te bewerkstelligen zal intensief contact plaats moeten vinden met de OV-autoriteit en de vervoerders en waar nodig deze partijen aanspreken op hun verantwoordelijkheden.

 

Auto’s, bestelbusjes en vrachtwagens

 

De auto is in veel opzichten een fantastische uitvinding die ons veel (bewegings)vrijheid heeft opgeleverd. Helaas kleven er ook forse nadelen aan zowel de rijdende als de geparkeerde auto. Daarom willen we enerzijds alternatieven aanmoedigen en anderzijds die keerzijden compenseren. D66 wilt dan ook het gebruik van schonere auto’s aanmoedigen door voldoende oplaadpunten en gereserveerde parkeerplaatsen aan te bieden. Verder willen wij het autodelen bevorderen door contact te zoeken met aanbieders als Greenwheels of bewoners te stimuleren coöperaties op te richten.

Om zogenaamd zoekverkeer te vermijden of fout rijden binnen onze gemeente te verminderen, zorgen we voor duidelijke (en liefst op basis van real-time informatie aangepaste) bewegwijzering en geeft onze gemeente wijzigingen of werkzaamheden proactief door aan de kaartenmakers van navigatiesystemen zoals TomTom. Specifiek hierin wil D66 Waddinxveen in samenwerking met Provincie Zuid-Holland dynamische verwijzingen plaatsen op de doorgaande wegen om de wachtrijen voor de bruggen (hefbrug Waddinxveen en Coenecoopbrug) te verkorten en weggebruikers de gelegenheid geven om een andere route te nemen. D66 wil vrachtwagens weren uit het centrum van het dorp en wil een volledig vrachtwagenverbod voor de hefbrug Waddinxveen.

D66 vindt het van belang om goed na te denken over parkeerbeleid voor bewoners in wijken waar nu al een grote vraag is naar parkeerplekken. Een te hoge parkeerdruk gaat ten koste van veiligheid (bereikbaarheid hulpdiensten) en een verminderde leefbaarheid als dit ten koste gaat van groen en geblokkeerde trottoirs betekent. Waar mogelijk is D66 voorstander van parkeeroplossingen die auto’s van de openbare straat in onze wijken halen; ondergronds, op eigen terrein, binnen en buiten het centrum.

Onderzoek naar de zelfrijdende auto vordert in hoog tempo. Als toekomstgerichte partij willen we dat Waddinxveen zich hierop voorbereiden en nadenkt over de aanpassingen die hiervoor nodig zijn.

 

Overstappen

 

Een vervoersketen – bijvoorbeeld van deur tot deur – is zo zwak als de zwakste schakel. Voor veel mensen is de terugvaloptie dan om toch de auto te pakken of thuis te blijven. Daarom is het essentieel om goed na te denken over aansluitingen tussen verschillende vormen van vervoer. Door een goede aansluiting van fietsverkeer op bus- en treinstations kan het openbaar vervoer een aantrekkelijke optie worden voor veel inwoners van Waddinxveen, die binnen 0 en 7,5 km van een station wonen.

De verschillende vormen van vervoer lopen lang niet altijd vloeiend in elkaar over. D66 wil het gebruik van treinverkeer stimuleren en vindt daarom dat belemmeringen voor reizigers bij overstappunten moeten worden weggenomen. Denk aan park & rides (P&R) of transferia waar je je auto kan laten staan en de trein, bus of een OV-fiets kan nemen.

 

D66 standpunten voor 2018-2022:

 
  • D66 zet in op een betere toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers en kinderwagens.
  • Bij kruispunten met verkeerslichten wilt D66 meer wachttijdvoorspellers
  • D66 wil het autodelen bevorderen door bewoners te stimuleren coöperaties op te richten.
  • D66 wil dynamische verwijzingen plaatsen op doorgaande wegen om de wachtrijen voor de bruggen (hefbrug Waddinxveen en Coenecoopbrug) te verkorten
  • D66 is voorstander van parkeeroplossingen die auto’s van de openbare straat in onze wijken halen: ondergronds, op eigen terrein, binnen en buiten het centrum.
  • D66 wil vrachtwagens weren uit het centrum van het dorp en wil een volledig vrachtwagenverbod voor de hefbrug Waddinxveen.
  • D66 wil het gebruik van treinverkeer stimuleren en wil belemmeringen voor reizigers bij overstappunten wegnemen.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Het is tijd voor verandering