Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Prioriteiten

 

1. Onderwijs en Jeugd: meer sport en cultuur op school

 
 • Er komen gymzalen bij beide nieuwe basisscholen.
 • Het schoolzwemmen wordt weer bekostigd door de gemeente.
 • Alle kinderen in Waddinxveen krijgen cultuur- en muziekonderwijs.
 

2. Ondernemerschap, Innovatie en Werkgelegenheid: winkels open op zondag

 
 • Alle winkels mogen elke zondag open.
 • ZZP’ers betalen de eerste 3 jaar geen onroerende zaak belasting (OZB) voor hun bedrijf.
 

3. Inwoners en Bestuur: burgers staan centraal

 
 • Er komt meer concrete aandacht voor burgerparticipatie.
 • Alle wethouders werken 100% fulltime.
 

4. Veiligheid: leefbare wijken

 
 • De Gemeentelijke BOA’s worden breed ingezet.
 

5. Duurzaamheid, Natuur en Milieu: aanscherpen ambities

 
 • Waddinxveen is in 2033 klimaatneutraal.
 • Het college rijdt in elektrische auto’s.
 • Gasloos bouwen in de Triangel wordt gestimuleerd.
 • Het systeem ‘Afval Brengen Loont’ wordt ingevoerd, naast ‘Afval Scheiden Loont’.
 • Er komt subsidie voor groene (Sedum)daken.
 • De Top-10 ‘grijze plekken’, waaronder het Centrumgebied, wordt vergroend.
 

6. Sociaal domein (de Zorg): meer persoonlijke aandacht

 
 • Iedereen heeft binnen een week een keukentafelgesprek.
 

7. Verkeer en Mobiliteit: knelpunt hefbrug aanpakken

 
 • Er komt een volledig vrachtwagenverbod voor de hefbrug Waddinxveen.
 

8. Ruimte om te wonen, werken en leven: meer aandacht voor zwakke verkeersdeelnemers

 
 • De fiets- en voetpaden worden goed onderhouden.
 

9. Sport, Evenementen, Uitgaan en Recreatie: sport blijft betaalbaar

 
 • De tarieven voor de sportverenigingen worden bevroren.
 • Er komt een haalbaarheidsonderzoek voor een kleine jachthaven in Waddinxveen
 

10. Kunst en Cultuur: meer aandacht voor nieuwkomers

 

Er komt een jaarlijks cultuurfestival met nieuwkomers in Nederland

 

11. Financiën: op orde

 
 • Bij de afvalstoffenheffing en de rioolheffing geldt het principe: ‘De vervuiler betaalt’.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Het is tijd voor verandering